iSafe aşağıda listelenen yazılımlar ile entegre çalışabilmektedir. Listede yer almayan yazılımlar için MsSQL, MySQL, Firebird, Webservis, Text, Xml, Json vb. yöntemler ile entegrasyon yapılabilmektedir.

ENTEGRASYON